Historia linii i tradycji rinzai

 1. Ogólny wstęp
 2. Historia rinzai zen – Indie
 3. Historia rinzai zen – Chiny
 4. Historia zen od Bodhidharmy
  1. Bodhidharma i pierwsze 4 pokolenia patriarchów
  2. VI Patriarcha i jego uczniowie
   1. Nangaku Ejo
   2. Seigen Gyoshi
 5. Pojawienie się rinzai
  1. Nangaku Ejo
  2. Baso Doitsu
  3. Hyakujo
  4. Obaku Kiun
  5. Rinzai Gigen
 6. Historia rinzai zen – Japonia, wstęp
 7. Przekaz do Japonii w XIII wieku i historia do XVI wieku
  1. Eisai
  2. Daito
  3. Klasztory i linie
 8. Okres Tokugawa wieki od XVII do XIX
  1. Poszczególne linie i nauczyciele
  2. Reforma Hakuina
 9. Okres XIX wieku
  1. Zmiany w okresie Meiji
 10. XX wiek i różni nauczyciele

Dodaj komentarz