Tekisuian

1. Ogólne informacje o Tekisui-an, powstanie, zdjęcia, adres etc.

 a. Geneza nazwy Tekisui-an

2. Informacje o Opacie

Opatem Tekisuian jest Bunyu.

3. Cotygodniowe praktyki

Praktyki odbywają się w każdą środę, w godz. 19-21 przy ul. Studziennej. Osoby, które chciałyby pierwszy raz przyjść na zazenkai zapraszamy do kontaktu mailowego tekisuian@mahajana.net lub telefonicznego 601 705 736.

4. Historia

Historia Tekisui-an zaczęła się w listopadzie 1997 roku. Wówczas do Sogenji udał się opat Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia w Polsce i poprosił Haradę Shodo Roshiego o wizytę w Polsce i po rozmowie Roshi wyraził zgodę. W czerwcu 1998 roku, Roshi po raz pierwszy przyjechał do Szczecina i wówczas odbyło się spotkanie z osobami praktykującymi zen oraz z zainteresowanymi. W czasie pierwszej wizyty Roshi miał też wykład na Uniwersytecie Szczecińskim.
W 1999 roku miało miejsce pierwsze sesshin w Szczecinie. Wówczas poproszono Roshiego o zgodę na otworzenie ośrodka pod jego przewodnictwem, mającym na celu propagowanie nauk rinzai linii przekazu Shodo Roshiego i jego aktywności w klasztorze Sogenji w Japonii i szczególnie w Polsce. Roshi ponownie wyraził zgodę oraz nadał nazwę „Tekisui-an” na prośbę Kanzena, a inspiracją tej nazwy był słynny mistrz rinzai zen z XIX wieku i pierwszy patriarcha 3 szkół zen w Japonii, jap. kancho, Tekisui Giboku Zenji.
W kolejnych latach odbywały się dłuższe i krótsze sesshin, w tym kilka pełnych 7 dniowych sesshin, po japońsku nazywanych o-sesshin. W styczniu 2008 roku odbyło się krótkie sesshin w nowej siedzibie Tekisui-an. Roshi na prośbę Kanzena napisał kaligrafię z nazwą oraz podarował wielki zwój Enso – koła symbolicznie wyrażającego samą esencję doskonałego oświecenia i prawdziwej natury rzeczy. Ostatnie długie sesshin z Roshim odbyło się w czerwcu 2008 roku. Wszystkie sesshin przyciągały wielu praktykujących zen, lista uczestników sięgała nawet ponad 60 osób.
Pierwszym opatem Tekisui-an został Jerzy Jagucki. Został poproszony o zajęcie tej pozycji przez opata Misji – Kanzena, za zgodą Roshiego.
Od 2013 roku nowym opatem Tekisui-an został Czcigodny Bunyu, mnich rinzai wyświęcony przez Masudę Roshiego w największym klasztorze rinzai – Myoshinji w Kioto, który sam praktykuje z Roshim od 2001 roku.
Od 1998 roku, przez 15 lat pierwszą siedzibą Tekisui-an był Szczecin, obecnie cały ośrodek został przeniesiony do Wrocławia, gdzie wielu uczniów Roshiego mieszka i praktykuje zazen.

5. Okresowe odosobnienia

Ośrodek organizuje też weekendowe mini-sesshin, nocne siedzenia yaza oraz inne praktyki.

6. Nauczyciele odwiedzający Polskę

Głównym nauczycielem jest Harada Shodo Roshi. Odwiedza nas też również Taikan ShoE Zenshi.

7. Święta buddyjskie i związane z nimi praktyki

Ośrodek celebruje święta buddyjskie takie jak m.in. Dzień Urodzin Buddhy, Dzień Oświecenia Buddhy i inne.

8. Działalność Tekisui-an

Tekisui-an jest powiązane organizacyjnie z innym ośrodkiem Misji Buddyjskiej – Horaku-ji.

Tekisui-an wspiera również działania charytatywne, więcej informacji jest dostępnych na stronie pomoc.mahajana.net.

Dodaj komentarz